Сподели своето видео, аудио или друг вид творба !

Принципи и нормативна уредба относно авторски права и сродните му:


ВСИЧКО ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО

ЗАКОН ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА

ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛ ЗА НАРУШЕНИ АВТОРСКИ ПРАВА

РАЗЛИКАТА МЕЖДУ STREAM И DOWNLOAD И ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕМ ЖИВОТО ИЗЛЪЧВАНЕ


Услугите който представляваме на адрес https://dark.media-bg.eu и свързания електронен IP и/или DNS уникални адреси представляват – Shared Services Provider / SSP

 

——————————————————

Предоставянето на права от автора на изпълнител и продуцент е съществена и неотменима част от процеса на създаване на едно произведение. Авторът не може да реализира творбата си, ако не предостави възможност на изпълнител да я изпълни. За да  бъде произведението възпроизведено, разпространено и публично излъчвано и препредавано по жичен и безжичен път, то трябва да се запише и разпространи от продуцент. Без прехвърляне на правата за използване на произведението, то няма как да осъществи икономическия си потенциал.

Авторските права имат срок на действие 70 години след смъртта на автора. Ползи от имуществени права и право на разрешение и забрана за използване имат наследниците на автора за периода от неговата смърт до края на срока на действие, 70 години по-късно.

СПОДЕЛИ ИЗКУСТВО 

 

Translate »
error: Content is protected !!