Механизъм за създаване на едно пройзведение

 създаването и довеждането на едно музикално произведение до  публиката участват множество специалисти, които имат различни роли и права. Процесът на създаване протича в три основни етапа – идея, произведение и издаване, популяризация на произведението. Авторите на музиката и текста, от една страна,  и изпълнителите и продуцентите, от друга, са различни правоносители –съответно на авторски и на сродни права. За тях отговарят различни Организации за колективно управление на права (ОКУП).

За музиканта, най-общо казано, е от голяма важност да знае каква роля изпълнява именно той, от кого трябва да изисква възнаграждение, какви договори е редно да сключи, какви права и задължения има и кои институции ги защитават.

Произведението се създава от автор или съавтори. Това са лицата, които са създали мелодията и текста на произведението, записали са я в обективна форма (нотна партитура, демо запис, писмен текст и т.н.) и я изпълняват сами, или търсят изпълнители и продуценти и им ги предоставят, за да се запише тяхното произведените. Те са притежатели на авторски – имуществени и неимуществени права.

Изпълнителят –   музикант или вокален изпълнител е лице, което изпълнява на живо или за целите на звукозапис вече написано произведение. Той не притежава авторски, а сродни права. Въпреки това той трябва да получи разрешението от автора да изпълнява песента му, като лицензия. Това става чрез договор за предоставяне на права.

Продуцентът  е лицето, което се заема с записа и разпространението на музиката. Той има и участие в самото създаване на музиката по креативен начин, като дава съвети и взема решения по аранжимента на произведението по време на работата по него в студио, както и при мастериране на  самия албум. За да извърши звукозапис и неговото издаване, продуцентът трябва да притежава освен своите – сродни права, и някои от правата на автора и изпълнителя. По този начин той получава съгласието на автор и изпълнител да се реализира произведението.

Правата, които авторът и изпълнителят отстъпват на музикален издател или продуцент са набор от имуществените авторски права (ЗАПСП чл.18):

–         възпроизвеждането на произведението;

–         разпространението сред неограничен брой лица на оригинала или екземпляри от произведението;

–         публичното представяне или изпълнение на произведението;

–         излъчването на произведението по безжичен път;

–         предаването и препредаването на произведението по кабел;

–         предлагането по безжичен път или по кабел на достъп на неограничен брой лица до произведението или до част от него по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях;

–         вносът и износът в трети държави на екземпляри от произведението в търговско количество.

За изработването и разпространението на музикални носители, първите две права са задължителни. Другите права могат и да не се прехвърлят на издателя/продуцента, а да се управляват от ОКУП (Организации за колективно управление на права). Различният обем права са обект на различни видове договори.

Договорът между автор и продуцент най-често е с изключителна лицензия, за да може продуцентът да си осигури липса на конкуренция и икономическа печалба от този вид използване. Този договор трябва да има определени реквизити и параметри и срокове, съобразени с дадените като максимални и минимални в ЗАПСП.

Важно! Срокът на договор за използване, сключен с автора от изпълнител или продуцент, не може да надхвърля 10 години.

Отделно всеки един от горните субекти следва да подпише договор и с представящата го ОКУП, за да упражни гарантираното му от закона право на възнаграждение за публично използване – в търговски обекти, хотели, таксита; концерти на живо, радио и телевизия и др., освен ако и тези права не са прехвърлени на продуцента с договор.

Важно! По закон, ОКУП са задължени да разпределят отчисления за музика, използвана публично, за всички автори, изпълнители и продуценти, без значение, дали те са техни членове и произведенията им  регистрирани при тях. Непотърсени авторски възнаграждения в срок от пет години след постъпването им в партидите за изплащане се преразпределят по други автори чрез резерва на дружеството.

Много често в съвременната поп и рок музика, ролята на автора и изпълнителя, а понякога и на продуцента (когато изпълнителят записва собствени авторски песни в собствено/домашно студио и се самопродуцира в последствие) се припокриват в едно и също физическо лице или лица. Но това не променя факта, че за различните видове права  и за всяко следващо използване се дължат отчисления и възникват различни права и задължения.

Translate »
error: Content is protected !!