КАУЗА

Каузата е идея, чрез която се поставя значима цел в едно направление – политическо, социално или от друг характер, за решаването на сериозен проблем или на някакво важно дело. Реализирането на една кауза е свързана с мобилизиране на голяма група хора, изисква организация, пълно посвещаване на проблема и много труд и всеотдайност до постигане на определените цели.

[the_ad id=”2330″]

Translate »
error: Content is protected !!